Interaktivní katalog neziskových organizací

InteraktivnikatalogInteraktivní katalog na webu MČ Praha 3 je součástí nové Koncepce rozvoje spolupráce Městské části Praha 3 s nestátními neziskovými organizacemi na období 2015 – 2018 v Praze 3. Kompletní znění koncepce a katalog s přibližně 250 organizacemi je k dohledání za pomoci následujícího odkazu.

KATALOG

Přibližně 250 NNO uvedených v katalogu přispěje k propojení a podpoře obyvatel z různých sociálních a zájmových skupin, umožní koordinaci společných zájmů a obecně napomůže v zdokonalení standardu poskytování služeb občanům MČ Praha 3. Radní Suková očekává v tomto směru výrazné zlepšení.

Vyhledávat neziskovou organizaci (NNO) lze v abecedně řazeném katalogu dle názvu, cílové skupiny (děti; děti a mládež; cizinci; sociálně znevýhodnění; dospělí; osoby v krizi; zdravotně handicapovaní) či působnosti (volný čas a sport; cizinci a ostatní; kultura; vzdělávání, poradenství, zdravotnictví; sociální služby, prevence, řešení krizových situací, senioři; příspěvkové a další organizace; charita). Specifikovány jsou také projekty dotované v r. 2015. Katalog, který bude průběžně aktualizován dle potřeby, vznikl na podnět radní Jaroslavy Sukové, která má NNO ve své gesci, za intenzivní spolupráce s místními organizacemi.