EIKMS

Evropský institut kulturních a mírových studií je nestátní nezisková organizace, mezi jehož poslání patří:

  • Bourání komunikačních bariér mezi neslyšícími a slyšícími lidmi, osvěta o kulturním životě neslyšících. 
  • Podpora bilingvního vzdělávání a výchovy.
  • Podpora rovných příležitostí Neslyšících.

eikms@centrum.cz

www.eikms.eu