Dramatická dílna ZŠ Lupáčova

Dramatické hry, říkadla a pohyb, zábavné překonávání překážek. Pro verbální i neverbální vyjadřování, zvládání sebe, svého studu a pozornosti, pro rozvíjení spolupráce s druhými. Od jednoduchých cvičení k divadelnímu představení. A to přímo pod střechou školy se spolužáky, které znám….