Autor: klumpar

Beztíže Zatápí v Kasárnách Karlín

V Kasárna Karlín pořádáme 19.10. od 15:00 do 19:00 naší velkou podzimní zábavně-motivační akci Beztíže Zatápí, která je určená našim klientům i široké veřejnosti. Navštíví nás hosté až z Nového Zélandu Whakaari Rotorua, kteří námDále