ATELIÉR UMĚLECKÝCH TECHNIK

MÍSTO: Nová Trojka, Jeseniova 19, Praha 3

ČAS: úterý 16.10 – 17.40

CENA: dle počtu hodin, zbývajících do konce pololetí

Přihlášky na: nova-trojka.webooker.eu

info tel.: 603 416 724

V kurzu ATELIÉR UMĚLECKÝCH TECHNIK  se starší děti seznámí s různými výtvarnými technikami a jejich možnostmi. Budou se zároveň seznamovat s dějinami umění a s díly umělců všech období. Na základě seznámení s díly daného umělce budou vytvářet vlastní díla, jak plošná, tak i prostorová.
Děti se budou věnovat nejen malbě, kresbě, grafice, linorytu a dalším uměleckým technikám, ale seznámí se s moderními i klasickými směry umění a naučí se vnímat výtvarné dílo očima umělce. Důraz je kladen na proces tvorby, aplikování dané techniky vlastním tvůrčím způsobem.
Kurz je vhodný pro děti, které rády dozvědí něco nového, rády tvoří a nebojí se experimentů ani trpělivé práce.