Angličtina v pohybu I. (3 – 4 roky)

Angličtinu se budeme společně učit pomocí písniček, při kterých využijeme rytmické nástroje. Využijeme také “Flashcards” (obrazové karty); různé zábavné pohybové hry s nimi budou dalším prožitkovým nástrojem, jak si rozšiřovat slovní zásobu a při “role play” (hraní rolí) si děti osvojí používání jednoduchých vět.
Kurz je určený pro děti, které se s angličtinou ještě nesetkaly. Celkem 13 lekcí

https://rcpalecek.webooker.eu/Courses/Register/67160?returnUrl=Courses