Angličtina pro školáky s přesahem

Lekce angličtiny, obohacené o hry, písničky i další aktivity naučí děti opravdu mluvit a skládat věty. Mezioborová angličtina nás zavede křížem krážem obory i kontinenty. Dáváme důraz na individuální přístup a starším dětem zapůjčíme upravené anglické knihy i domů.
Angličtina určena pro děti 5. a 6. třídy.