14.3. / so / 10:00 – 11:00 / Komentovaná vycházka – atomový kryt Jalta – RUS

Opakujeme úspěšnou návštěvu bunkru pod hotelem Jalta v rámci projektu Rodina pro rodiny, tentokrát pro rusky mluvící spoluobčany se zajištěným překladem výkladu.

 

Pod povrchem pražského Václavského náměstí v Praze se nachází protiatomový kryt z roku 1953, ve kterém je dnes k vidění expozice Muzea studené války. V rámci našeho malého výletu do minulosti se dozvíte, jak kryt fungoval a k čemu sloužil, prohlédnete si ústřednu nebo policejní služebnu. Akce je určena pro rusky mluvící zájemce. Tlumočení do ruského jazyka zajištěno.

Sraz: v 9:50 hodin před hotelem Jalta, Václavské náměstí 818/45, 110 00 Praha 1

Rezervace: na e-mailové adrese jesatkova@myaktivity.cz nebo na tel. č. 608 842 009.

 

Комментированная прогулка –  ядерный бункер Ялта

Под поверхностью Вацлавской площади в Праге находится противоядерный бункер, построенный в 1953 году. В настоящее время в нем расположена экспозиция Музея «холодной войны». В рамках нашей небольшой прогулки в прошлое вы узнаете, как бункер функционировал, для чего был предназначен. Мероприятие рассчитано на русскоязычных людей. Осмотрите автоматическую телефонную станцию или полицейскую участок.

 

Перевод на русский язык обеспечен.

Всех желающих просим  резервировать места по электронному  адресу  jesatkova@myaktivity.cz  или по телефону 608842009.

Akci pořádá:

My.Aktivity o.p.s.

se sídlem Nad Ohradou 2667/17, Praha 3, 130 00

info@myaktivity.cz

http://www.myaktivity.cz

Tel.: 777 851 386

 

http://myaktivity.cz/project/rodina-pro-rodiny/novinky/14-3-so-10-00-11-00-komentovana-vychazka-atomovy-kryt-jalta-rus

https://www.facebook.com/events/2636124123276997/

 

Projekt Rodina pro rodiny II reg. č. CZ.07.3.63/0.0/0.0/17_051/0000790 je spolufinancován EU. Realizátorem projektu je My.Aktivity o.p.s.