Zpívánky

Písničky s kytarou, tanečky a hudebně pohybové hry, které u dětí nenásilnou a zábavnou formou rozvíjejí hudební sluch, správnou výslovnost, smysl pro rytmus a učí hře na Orffovy nástroje.

Místo konání: DDM Praha 3 – objekt Ulity Na Balkáně 17a

Přihlášení a více informací na https://ulita.iddm.cz/krouzky/4891-zpivanky

Organizátor kroužku: Dům dětí a mládeže Praha 3 – Ulita