Výtvarný atelier 3

Malba, kresba, prostorové práce s plasty, papírem, nečekané kombinace materiálů, výtvarné hry a experimenty. Hravou formou se seznámíme s výraznými osobnostmi výtvarného umění. Jejich typické náměty pro nás budou inspirací k vlastní tvorbě, stejně jako příroda, člověk, obyčejné věci a příběhy.

Kroužek vede lektorka Eva Hájková. Výuce výtvarky se věnuje řadu let, má praxi s dětmi od nejmenších po středoškoláky. Učila estetiku a výtvarku na gymnáziu, ale i v Mateřské škole a Základní škole. Absolvovala 2 letý arteterapeutický výcvik a studium arteterapie v USA.

Kroužek vede lektorka Eva Hájková. Výuce výtvarky se věnuje řadu let, má praxi s dětmi od nejmenších po středoškoláky. Učila estetiku a výtvarku na gymnáziu, ale i v Mateřské škole a Základní škole. Absolvovala 2 letý arteterapeutický výcvik a studium arteterapie v USA.

Kroužek lze spojit s projektem Na kroužky s Ulitou!

Místo konání: DDM Praha 3 – objekt Ulity Na Balkáně 17a

Přihlášení a více informací na https://ulita.iddm.cz/detail/5832

Organizátor kroužku: Dům dětí a mládeže Praha 3 – Ulita