Výrazový tanec přípravka

Začátky výrazového tance sahají do počátku 20. století. Ve výrazovém tanci není vyžadované přesné následování určitého tanečního stylu.

Děti na hodinách výrazového tance získají základy moderního a současného tance. Prostřednictvím tvořivých pohybových her se budeme hravě učit vyjádřit se tělem a tancem. Čeká nás prezentace vytvořených choreografiína Večeru tanečního studia na konci školního roku.

Kroužek lze spojit s projektem Na kroužky s Ulitou!

Místo konání: DDM Praha 3 – objekt Ulity Na Balkáně 17a

Přihlášení a více informací na https://ulita.iddm.cz/detail/5821

Organizátor kroužku: Dům dětí a mládeže Praha 3 – Ulita