Taneční gymnastika ZŠ Chmelnice

Kurz nabízí základní průpravu pro gymnastiku. Povedeme děti ke koordinaci těla, flexibilitě a celkové dobré fyzické kondici. Budeme se učit základní gymnastické prvky a cvičit s jednoduchým náčiním. Cvičení chceme obohatit i rozvíjením vztahu k hudbě a pohybu jako takovému, proto se budou gymnastické prvky propojovat s tanečními v krátkých choreografiích.

Místo konání: ZŠ Chmelnice, K Lučinám 18

Přihlášení a více informací na https://ulita.iddm.cz/detail/5825

Organizátor kroužku: Dům dětí a mládeže Praha 3 – Ulita