Sportovní aerobik 1.-3.třída ZŠ Métis

Kroužek sportovního aerobiku. Cílem sportovního aerobiku je naučit děti základním pohybovým dovednostem, rozvíjet jejich motorické učení a podpořit adaptaci organismu na tělesnou zátěž. Děti se naučí správnému držení těla, rozvoji koordinace, flexibility (protažení zkrácených svalů) a síly. Kroužky budou probíhat formou her, průpravných a kondičních cvičení. Díky kontaktu s ostatními si děti najdou spoustu nových přátel a naučí se být součástí sportovního kolektivu.

Místo konání: ZŠ Métis

Přihlášení a více informací na https://ulita.iddm.cz/detail/5814

Organizátor kroužku: Dům dětí a mládeže Praha 3 – Ulita