Šachy Pražačka

Kroužek je určen přednostně pro žáky ZŠ Pražačka, volná kapacita bude doplněna ostatními zájemci.
Šachový kroužek je veden zkušenými trenéry. Čeká vás intenzivní trénink a spousta zápasů.

Místo konání: ZŠ Pražačka

Přihlášení a více informací na https://ulita.iddm.cz/detail/5801

Organizátor kroužku: Dům dětí a mládeže Praha 3 – Ulita