Psychomotorické hry pro předškoláky

Psychomotorické hry a cvičení jsou jednou z možností, jak pomoci dětem získat dostatek zkušeností, které jsou důležité pro jejich zdravý vývoj. K získání těchto zkušeností jsou nejvhodnější tělesná cvičení prováděna hravou a zábavnou formou bez vítězů a poražených, která přinášejí radost z pohybu lidem zdravým i zdravotně oslabeným a méně pohybově nadaným. Psychomotorika respektuje individualitu každého člověka, všichni jsou zapojeni do hry bez ohledu na svoji výkonnost, nevylučují se, dostávají znovu příležitost ve hře pokračovat.

Místo konání: DDM Praha 3 – objekt Ulity Na Balkáně 17a

Přihlášení a více informací na https://ulita.iddm.cz/krouzky/4986-psychomotoricke-hry-pro-predskolaky

Organizátor kroužku: Dům dětí a mládeže Praha 3 – Ulita