Přehazovaná Pražačka

Kroužek je určen přednostně pro žáky ZŠ Pražačka, volná kapacita bude doplněna ostatními zájemci.
Chtěli byste se naučit týmový míčový sport? Co například přehazovaná? Pod vedením skvělého lektora se naučíte jednoduchému sportu, který zvládnou a mají rády i mladší děti. Těšíme se na Vás.

Místo konání: ZŠ Pražačka

Přihlášení a více informací na https://ulita.iddm.cz/detail/5892

Organizátor kroužku: Dům dětí a mládeže Praha 3 – Ulita