Pěvecká dílna pro nejmenší – výběr

Pěvecká dílna je určena především dětem, které prošly kroužkem Malý hudebník a chtěly by se zpěvu a hudbě věnovat více. Kroužek funguje jako výběrový, děti projdou kratičkou a velmi snadnou zkouškou hudebnosti. Poté společně připravují program na vystoupení. Pěvecká dílna je koncipovaná jako hudební soubor, kde děti zábavnou formou rozšiřují své vokální, instrumentální a hudebně pohybové dovednosti. Metodika vychází z Orffovy školy, ale je přizpůsobená našemu prostředí. Důraz je kladen především na správné používání dechu a hlasu. Děti, které by chtěly tento kroužek navštěvovat a neprošly Malým hudebníkem, kontaktují prostřednictvím recepce lektorku a domluví si kratičké hudební setkání.

Místo konání: DDM Praha 3 – objekt Ulity Na Balkáně 17a

Přihlášení a více informací na https://ulita.iddm.cz/krouzky/5004-pevecka-dilna-pro-nejmensi-vyber

Organizátor kroužku: Dům dětí a mládeže Praha 3 – Ulita