Parkour Pražačka

V posledních letech jde o velmi oblíbený kroužek. Děti dostanou řádnou fyzickou přípravu a technickou praxi. Pod odborným vedením instruktorů se naučí jak a kde parkour bezpečně provozovat. Kroužek je vhodný pro začátečníky, účastníci budou rozděleni do skupin podle výkonnosti.

Místo konání: ZŠ Pražačka

Přihlášení a více informací na https://ulita.iddm.cz/krouzky/4844-parkour-prazacka

Organizátor kroužku: Dům dětí a mládeže Praha 3 – Ulita