Neřádi – sportovní

Kroužek pro ty nejmenší, na kterém se všichni vyřádí. Budeme běhat, skákat, zpívat, bubnovat, házet a chytat, malovat, hrát jednoduché hry, zdolávat překážky opičí dráhy, ale i spoustu dalších věcí. Kroužek je určen pro ty nejmenší, kteří již sportují bez rodičů. Tuto aktivitu vnímáme jako startovní, proto je možné na prvních hodinách s dětmi zůstat, aby se cítili bezpečně.
Především se ale naučíme být v kolektivu vrstevníků nebo si vyzkoušíme cvičit bez rodičů.
Pro malé nováčky ten nejlepší kroužek pro vstup do volnočasových aktivit!

Od března bude možné 1hod před a 2hod po kroužku využít volnou hernu (cena 30 Kč/hod)

Místo konání: DDM Praha 3 – objekt Ulity Na Balkáně 17a

Přihlášení a více informací na https://ulita.iddm.cz/krouzky/4827-neradi-sportovni

Organizátor kroužku: Dům dětí a mládeže Praha 3 – Ulita