Keramika Perunova 1

Tvoření z hlíny a její dekorování, reliéfy, plastiky, nádoby. Práce na zadaných tématech, pro pokročilé možnost realizovat vlastní náměty. Individuální přístup k žákům a podpora talentů.

KROUŽEK NENÍ URČEN PRO DĚTI Z MŠ!

Lektorka: Miriama Petrová.
Miriama se výtvarné tvorbě věnuje již od útlého dětství. Pochází ze Slovenska, kde studovala na Škole užitkového výtvarnictví v Topolčanech obor modní návrhářství, následně samotný výtvarný obor na Katedře výtvarné výchovy a umění v Prešově.
Věnovala se výtvarné tvorbě v zahraničí a podílela se na tvorbě kulis a kostýmů pouličních divadel. Po příchodu do Prahy se řadu let věnuje vedení výtvarných a keramických kurzů pro děti a dospělé. Oslovila jí také práce s lidmi s handicapem a arteterapie.
V Ulitě se zabývá keramikou, kterou vnímá jako oblast nekonečného objevování. Miriaminým cílem je na kroužcích navodit především přátelskou a neformální atmosféru, založenou na otevřenosti a partnerství.

Místo konání: ZŠ a MŠ Jiřího z Lobkovic, Perunova

Přihlášení a více informací na https://ulita.iddm.cz/detail/5843

Organizátor kroužku: Dům dětí a mládeže Praha 3 – Ulita