Hudební neřádi

Kroužek je určen malým dětem s rodiči. V rámci pěveckých, instrumentálních, poslechových, hudebně pohybových a hudebně kreativních činností se rozvíjí dětská hudebnost a především radost z přirozeného muzicírování. Kroužek je postaven na metodice Orffovy školy upravené pro české prostředí.

Místo konání: DDM Praha 3 – objekt Ulity Na Balkáně 17a

Přihlášení a více informací na https://ulita.iddm.cz/krouzky/4906-hudebni-neradi

Organizátor kroužku: Dům dětí a mládeže Praha 3 – Ulita