Florbal Pražačka 1. – 4. třída

Kroužek je určen přednostně pro žáky ZŠ Pražačka, volná kapacita bude doplněna ostatními zájemci.
Naučte se nejen pravidla, vedení míčku, přihrávky, střelbu, chytání, obranu, ale i taktiku celé hry. Hlavně si ale přijďte pořádně zahrát. Důraz je kladen hlavně na radost ze hry, ale pod vedením zkušených trenérů si určitě zlepšíš techniku i fyzickou kondici.
Trénink bude složen jak ze sportovní přípravy, tak herních dovedností. Nebude chybět ani samotná hra a turnaje.

Místo konání: ZŠ Pražačka

Přihlášení a více informací na https://ulita.iddm.cz/detail/5778

Organizátor kroužku: Dům dětí a mládeže Praha 3 – Ulita