Flétna ZŠ Lupáčova

obcová flétna je ideální hudební nástroj pro začátečníky. Někdy slouží jako příprava pro jiné dechové nástroje, pokud Vás ale chytne za srdce, poznáte díky ní i hudební klenoty. Pro děti je vhodná pro svou snadnost a rychlou možnost hraní písniček i drobnějších skladbiček. Lektorka Jana učí s individuálním přístupem a vybírá repertoár každému na míru. Od písniček po Vivaldiho. Tak nádech, výdech, začínáme…..

Místo konání: ZŠ Lupáčova 1, Praha 3

Přihlášení a více informací na https://ulita.iddm.cz/krouzky/4896-fletna-zs-lupacova

Organizátor kroužku: Dům dětí a mládeže Praha 3 – Ulita