Dramatická dílna 2 ZŠ Lupáčova

Dramatické hry, říkadla a pohyb, zábavné překonávání překážek. Pro verbální i neverbální vyjadřování, zvládání sebe, svého studu a pozornosti, pro rozvíjení spolupráce s druhými. Od jednoduchých cvičení k divadelnímu představení. A to přímo pod střechou školy se spolužáky, které znám….

Místo konání: ZŠ Lupáčova 1, Praha 3

Přihlášení a více informací na https://ulita.iddm.cz/krouzky/4913-dramaticka-dilna-2-zs-lupacova

Organizátor kroužku: Dům dětí a mládeže Praha 3 – Ulita