Centrum pro předškolní děti

Centrum předškolních dětí je určeno pro děti ve věku 3 – 6 let. CPD poskytuje celotýdenní dopolední programy, které jsou inspirovány Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání.

Místo konání: DDM Praha 3 – objekt Ulity Na Balkáně 17a

Přihlášení a více informací na https://ulita.iddm.cz/krouzky/4980-centrum-pro-predskolni-deti

Organizátor kroužku: Dům dětí a mládeže Praha 3 – Ulita