Centrum pro předšk. děti – Šnečci

Centrum předškolních dětí je určeno pro děti ve věku 3 – 6 let. CPD poskytuje celotýdenní dopolední programy, které jsou inspirovány Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání. Naše třída čítá maximálně 15 dětí pod vedením 2 zkušených pedagogů.
V dopoledních programech od pondělí do pátku si děti mohou vyzkoušet cvičení a pohybové hry, hraní divadélka, výtvarné tvoření různými technikami, zpívání, vzdělávací a naučné hry, dále rozvoj poznání a spolupráci s vrstevníky. V rámci DDM Ulita máme k dispozici velkou řadu pomůcek ať už sportovních, hudebních či na tvoření. Ve Šnečkách se snažíme vést děti k samostatné obsluze, využívání slovíček prosím či děkuji a k vyjádření pomoci. Výhodou je malý kolektiv dětí, který nám umožňuje individuálnější přístup.
Lektorky: Klára Taxová, Tereza Procházková
Více na: https://www.ulita.cz/skolka

Místo konání: DDM Praha 3 – objekt Ulity Na Balkáně 17a

Přihlášení a více informací na

Organizátor kroužku: Dům dětí a mládeže Praha 3 – Ulita