Angličtina ZŠ Perunova pro 1.-3. třídu

Kroužek angličtiny pro děti, které se již s angličtinou trochu setkaly. Výuka je obohacená o nejrůznější hry, písničky i další aktivity, které dětem rozšíří slovní zásobu, naučí je skládat věty v angličtině a zbaví je strachu z mluvení – to vše díky hravé výuce, interaktivním pomůckám a hlavně individuálnímu přístupu lektora. Naučme se spolu mít angličtinu rádi.

Často využíváme CLIL (lessons and activities for younger learners) – mezioborová výuka angličtiny, která spojuje nejen školní předměty, používá i výrazy, se kterými se v hodinách angličtiny děti běžně nesetkají.

Místo konání: ZŠ a MŠ Jiřího z Lobkovic, Perunova

Přihlášení a více informací na https://ulita.iddm.cz/detail/5876

Organizátor kroužku: Dům dětí a mládeže Praha 3 – Ulita