Angličtina ZŠ Perunova 2.-3. třídy

Lekce angličtiny, obohacené o hry, písničky i další aktivity naučí děti opravdu mluvit a skládat věty. Často využíváme CLIL (lessons and activities for younger learners) – mezioborová výuka – angličtina, která spojuje nejen školní předměty, používá i výrazy, se kterými se v hodinách angličtiny děti běžně nesetkají.Klademe důraz na individuální přístup.

Místo konání: ZŠ a MŠ Jiřího z Lobkovic, Perunova

Přihlášení a více informací na https://ulita.iddm.cz/krouzky/4921-anglictina-zs-perunova-2-3-tridy

Organizátor kroužku: Dům dětí a mládeže Praha 3 – Ulita