Angličtina s přesahem 5.-6. tř.

Lekce angličtiny, obohacené o hry, písničky i další aktivity naučí děti opravdu mluvit a skládat věty. Mezioborová angličtina nás zavede křížem krážem obory i kontinenty. Dáváme důraz na individuální přístup a starším dětem zapůjčíme upravené anglické knihy i domů.
Angličtina určena pro děti 5. a 6. třídy.

Kroužek lze spojit s projektem Na kroužky s Ulitou!

Místo konání: DDM Praha 3 – objekt Ulity Na Balkáně 17a

Přihlášení a více informací na https://ulita.iddm.cz/krouzky/4919-anglictina-s-presahem-5-6-tr

Organizátor kroužku: Dům dětí a mládeže Praha 3 – Ulita