Angličtina pro 7.-9. třídu

Kroužek angličtiny obohacený o hry a další aktivity, které účastníky naučí opravdu mluvit a skládat věty v angličtině. Kroužek rozšiřuje slovní zásobu, učí správně používat fráze v angličtině a hlavně zbavuje strachu z mluvení – to vše díky hravé výuce, interaktivním pomůckám a hlavně individuálnímu přístupu lektora.
V kroužku zopakujeme důležitou gramatiku a vše, co dělá nejčastěji potíže. Důraz klademe převážně na zbavení ostychu z mluvení, které je v angličtině nezbytné.

Často využíváme CLIL (lessons and activities for younger learners) – mezioborová výuka angličtiny, která spojuje nejen školní předměty, používá i výrazy, se kterými se v hodinách angličtiny děti běžně nesetkají.

Pokud je to možné, snažíme se, aby doplňujícím prvkem výuky byly i návštěvy rodilých mluvčích.

Místo konání: DDM Praha 3 – objekt Ulity Na Balkáně 17a

Přihlášení a více informací na https://ulita.iddm.cz/detail/5937

Organizátor kroužku: Dům dětí a mládeže Praha 3 – Ulita