Angličtina pro 3.-4. třídu

Kroužek angličtiny obohacený o hry, písničky i další aktivity, které děti naučí opravdu mluvit a skládat věty v angličtině. Kroužek dětem rozšíří slovní zásobu, naučí je správně používat fráze v angličtině a hlavně je zbaví strachu z mluvení – to vše díky hravé výuce, interaktivním pomůckám a hlavně individuálnímu přístupu lektora.

Často využíváme CLIL (lessons and activities for younger learners) – mezioborová výuka angličtiny, která spojuje nejen školní předměty, používá i výrazy, se kterými se v hodinách angličtiny děti běžně nesetkají.

Kroužek lze spojit s projektem Na kroužky s Ulitou!

Místo konání: DDM Praha 3 – objekt Ulity Na Balkáně 17a

Přihlášení a více informací na https://ulita.iddm.cz/detail/5874

Organizátor kroužku: Dům dětí a mládeže Praha 3 – Ulita