Angličtina MŠ Perunova 2

Angličtina pro nejmenší s Magdou Podroužkovou nabízí hravou formu výuky základních slovíček. Děti se učí básničky, písničky, pohybové hry – to vše v anglickém jazyce. Takto si dítě při hře osvojuje anglický jazyk aniž by si to uvědomovalo. Celá hodiny probíhá jako hra a děti si odnášejí spoustu základních slovíček.

Kroužek je určen pouze pouze dětem v povinném předškolním vzdělávání – předškolákům z MŠ Perunova.

Místo konání: ZŠ a MŠ Jiřího z Lobkovic, Perunova

Přihlášení a více informací na https://ulita.iddm.cz/detail/5767

Organizátor kroužku: Dům dětí a mládeže Praha 3 – Ulita