Angličtina doučování 7.-9. třída

Lekce angličtiny, obohacené o hry, písničky i další aktivity naučí děti opravdu mluvit a skládat věty. Často využíváme CLIL (lessons and activities for younger learners) – mezioborová výuka – angličtina, která spojuje nejen školní předměty, používá i výrazy, se kterými se v hodinách angličtiny děti běžně nesetkají. V tomto kroužku klademe důraz na individuální přístup a výuku se snažíme maximálně přizpůsobit potřebám jednotlivých dětí.

Místo konání: DDM Praha 3 – objekt Ulity Na Balkáně 17a

Přihlášení a více informací na https://ulita.iddm.cz/krouzky/4928-anglictina-doucovani-7-9-trida

Organizátor kroužku: Dům dětí a mládeže Praha 3 – Ulita