Anglická konverzace

Anglická konverzace je určená pro všechny, kteří se chtějí v mluvené angličtině zlepšit, zbavit zábran a strachu z dělání chyb. Témata pro konverzaci budou vycházet ze zájmů účastníků – např. z oblíbených filmů, knih, z jejich koníčků apod.
Od jednodušších témat, kde účastníci naberou jistotu ve slovní zásobě a vyjadřování, se během roku propracujeme k tématům složitějším. Budeme rozšiřovat slovní zásobu, zopakujeme nezbytnou gramatiku, budeme pracovat s textem a mluvit o aktuálním dění ve světě.
Pokud je to možné, snažíme se, aby doplňujícím prvkem výuky byly i návštěvy rodilých mluvčích.

Místo konání: DDM Praha 3 – objekt Ulity Na Balkáně 17a

Přihlášení a více informací na https://ulita.iddm.cz/detail/5939

Organizátor kroužku: Dům dětí a mládeže Praha 3 – Ulita